Renata Karolewska - Dziennikarka, specjalistka ds. Public Relations

Jestem dziennikarką i specjalistką ds. public relations. Prowadzę kursy, szkolenia i warsztaty w zakresie budowania struktur komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, tworzenia strategii promocji, wystąpień publicznych, kontaktów z mediami.

Jako była dziennikarka radiowa i telewizyjna, a obecnie prasowa prowadzę także warsztaty dziennikarskie dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Innym obszarem, związanym z moim niedokończonym doktoratem, jest etyka biznesu i społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR). Na tym polu mam doświadczenia jako trener i dydaktyk.

Mam bogate doświadczenie w pracy na styku nauki, biznesu, administracji i instytucji otoczenia biznesu na polu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości. Przez 10 lat pracowałam przy krajowych
i europejskich projektach naukowo-badawczych ukierunkowanych na rozwój innowacyjności MSP
i tworzenie warunków przyśpieszających ich rozwój w województwie łódzkim (fundusze strukturalne, programy ramowe, inne źródła). W związku z tym mam bogate doświadczenie w budowaniu sieci współpracy pomiędzy różnymi aktorami regionalnej sceny gospodarczej.

Renata Karolewska
- Dziennikarka, specjalistka ds. Public Relations