Radosław Piotr Jeżak - Radca Prawny

Viribus Unitis - Kancelaria Radców Prawnych

Radca prawny od 2000 roku. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studiował także na Wydziale Prawa Universiteit Utrecht w Utrechcie (Holandia) oraz w De Paul University w Chicago (USA). Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi.

Doświadczenie zawodowe zgromadził w trakcie prowadzenia wieloletniej stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych (w tym spółek publicznych, także z udziałem Skarbu Państwa) oraz jednostek samorządowych. Specjalizuje się w doradztwie prawnym w zakresie procesu inwestycyjnego w budownictwie, prawie korporacyjnym (w tym w przekształceniach spółek, transakcjach fuzji i przejęć, budowie grup kapitałowych), prawie kontraktów (także w fazie negocjacji), zamówieniach publicznych oraz prawie Internetu i nowych technologii.

Posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych (w szczególności z zakresu sporów inwestorów z wykonawcami, odpowiedzialności solidarnej inwestora i generalnego wykonawcy za zobowiązania wobec podwykonawców oraz wykonywania kontraktów handlowych) i administracyjno-sądowych. Doradza w procesie uzyskiwania i wykorzystywania dotacji unijnych.

Radosław Piotr Jeżak
- Radca Prawny