Misją Business Experts jest wsparcie Właścicieli, Osób Zarządzających,
Inwestorów, Firm i Organizacji w dążeniu do sukcesu, do większej
pewności i skuteczności w działaniu i w świadomym zarządzaniu
ryzykiem w codziennej działalności.

Agnieszka Czarnecka

Grupa Ekspertów

Radosław Piotr Jeżak
- Radca Prawny

Katarzyna Zielińska
- specjalista ds. jakości obsługi Klientów i sprzedaży, kreator wizerunku firmy oraz PR

Renata Karolewska
- Dziennikarka, specjalistka ds. Public Relations

O mnie   i   Business Experts

Jestem absolwentką Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego UŁ oraz doktorantką Uniwersytetu Łódzkiego Wydziału Zarządzania ( opiekun naukowy: Profesor zwyczajny , dr. hab. Jan Jeżak, kierownik Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem oraz kierownik Zakładu Zarządzania Strategicznego).

Od ponad 15 lat Zarządzanie Strategiczne, Doradztwo, Coaching, Mentoring i szkolenia są moją pasją i drogą rozwoju i wyrażają się w budzeniu kreatywności, przełamywaniu barier i stereotypów, ciągłej nauce, przekładaniu doświadczeń na realia, docenianiu i rozwoju indywidualności.

Szczególnie dbam o:
- rozwój osobisty i zawodowy,
- dobór Najlepszych Specjalistów, z którymi współpracuję w Business Experts,
- partnerskie i otwarte relacje we współpracy,
- uciekanie od stereotypów branżowych i biznesowych,
- maksymalne zadowolenie Zleceniodawcy z wyników powierzonych zadań oraz dobrą komunikację w trakcie działań i po ich zakończeniu.

Bardzo cenię sobie poznawanie nowych Osób, Organizacji biznesowych i pozabiznesowych.

Aby realizować Misję a także pasje i zainteresowania zawodowe, współpracuję z grupą wyjątkowych Specjalistów – Ekspertów różnych specjalności – Business Experts.

Misją Business Experts jest wsparcie Osób Zarządzających, Inwestorów, Właścicieli, Firm i Organizacji w dążeniu do sukcesu, do większej pewności i skuteczności w działaniu i w świadomym zarządzaniu ryzykiem w codziennej działalności.

Zarówno ja jak i wszystkie osoby z zespołu Business Experts działamy w sposób profesjonalny, dyskretny, wysoce zindywidualizowany, skupiony na charakterze i wyjątkowości danej Firmy czy Organizacji i posiadamy udokumentowane niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.

Przyczyniamy się do osiągania przez naszych Klientów większej pewności i skuteczności w działaniu, do realizacji wyznaczonych celów i zdań, do świadomego zarządzania ryzykiem, a tym samym do osiągania przez nich sukcesów biznesowych.

Współpracując ramię w ramię z Osobami Zarządzającymi, Inwestorami, Właścicielami czy też pracownikami danej Organizacji, koncentrujemy się na indywidualnych i nowatorskich sposobach podejścia do zagadnień oraz poszukiwania najlepszych możliwych rozwiązań konkretnie dla danej Organizacji.

Nasza praca i doświadczenia zdobywane najczęściej w trudnych sytuacjach biznesowych i organizacyjnych ( kryzys gospodarczy, restrukturyzacja, stany przed upadłościowe, konflikty wewnętrzne, konflikty ze Związkami Zawodowymi…); a także współpraca z różnorodnymi branżowo Firmami, Organizacjami, Specjalistami i ich kulturą, pozwalają nam cały czas doskonalić swoje umiejętności, poszerzać wiedzę i pozostać kreatywnym Partnerem i Doradcą.

Wspólna praca, dzielenie się doświadczeniami, wypracowywanie nowych rozwiązań, ich wdrażanie, osiąganie założonych celów, sprawianie aby ludzie i organizacje byli bardziej pewni swoich silnych stron i możliwości, a co za tym idzie skuteczniejsi w działaniu i zadowoleni - czyli krótko mówiąc -współudział w ich sukcesie, jest dla mnie i dla moich Współpracowników największą satysfakcją zawodową.

Referencje

Zapraszam do zapoznania się z moim doświadczeniem zawodowym i kwalifikacjami, potwierdzonymi referencjami.

HISC

SET

PASO

Rada Nadzorcza Zwoltex

Zarząd Zwoltex

Business Foundation

Tesco

Domar

Referencje Słuchaczy

Czym się zajmuję

ZAKRES WSPÓŁPRACY I WSPARCIA:

Każda Organizacja jest inna, ale każda przeżywa wzloty i upadki. Każda ma swój indywidualny potencjał, mądrość, wiedzę i doświadczenia; każda ma też szansę na rozwój i sukces.

Najważniejsze jest jednak to, aby cały czas się doskonalić; aby identyfikować stare i nowe ryzyka czy też błędy, aby minimalizować lub eliminować negatywne zjawiska i być przygotowanym na różne warianty wydarzeń.

Aby Twoja Organizacja działała pewniej, skuteczniej warto przeanalizować i zastanowić się nad słabymi punktami i ryzykami wpływającymi na nasze bieżące funkcjonowanie, a następnie opracować i wdrożyć odpowiednie działania minimalizujące lub eliminujące „nieprzyjazne elementy”.

Z przyjemnością wesprzemy, zorganizujemy i poprowadzimy takie działania w Państwa Firmie lub Organizacji.

OFERUJEMY KOMPLEKSOWY ZAKRES WSPARCIA OBEJMUJĄCY:

-Zarzadzanie strategiczne:
* Audyt organizacji
* Diagnoza punktów doskonalenia i zwiększania efektywności biznesowej i organizacyjnej
* Przygotowanie zindywidualizowanych strategii rozwoju
* zarządzanie sferami operacyjnymi przedsiębiorstw produkcyjno – handlowych, usługowych, B2B; B2C; różnych branż
* Projektowanie i zarządzanie wielopoziomowymi systemami dystrybucji ( sieci detaliczne własne, zewnętrzne, oddziały, super i hipermarkety, sieci franchisingowe, dystrybutorzy…); kreowanie, umacnianie i re-pozycjonowanie produktów i marek handlowych
* restrukturyzacja i zarządzanie zmianą, zarządzanie w kryzysie, zarządzanie projektami
* Wsparcie negocjacyjne

- Polityka i zasady zarządzanie ryzykiem w organizacji
- Optymalizacja procesów biznesowych
- Mediacje biznesowe ( związki zawodowe , grupy nieformalne)
- Doradztwem w zakresie zarządzania firmami rodzinnymi ( diagnoza problemów, zarządzanie strategiczne, procesy sukcesji, restrukturyzacja i zarządzanie zmianami…)
- Zarządzanie Ryzykiem w działalności operacyjnej Firm i Organizacji - MoR

CERTYFIKAT MoR 11,03,2016, cert noxxxxxxxxxxxxxxxx , AXELOS/ AMPG UK.
- Zarządzanie projektami : metodyka PRINCE 2
CERTYFIKAT PRINCE 2 Fundation in Project Management 11,09,2015, cert no. 03910775-0164EA , AXELOS/ AMPG UK; CERTYFIKAT PRINCE 2 Practitioner in Project Management 15,10,2015 exp 15,10,2020, Cert. no. 03911043-01-RCNU, AXELOS/ AMPG UK.
- Szkolenia, wykłady, Coaching, Mentoring - programy autorskie – dedykowane dla kadry zarządzającej i poszczególnych sfer danej organizacji, indywidualne szkolenia Managerów i wybranych pracowników
- Kreowanie wizerunku personalnego i biznesowego, PR, Web Design
- Optymalizacja struktury organizacyjnej
- Organizacja komunikacji wewnątrz Organizacji
- Obsługa prawna organizacji, w szczególności w skomplikowanych sprawach i sporach prawnych

Pola specjalizacji prawnych:

- Prawo spółek
- Kontrakty
- Postępowania sądowe i egzekucyjne
- Postępowania administracyjne i sądowo-administracyjne
- System Zarządzania Wierzytelnościami
- Proces inwestycyjny w budownictwie/Nieruchomości
- Prawo geodezyjne
- Prawo zamówień publicznych
- Prawo przewozowe
- Prawo własności przemysłowej (znaki towarowe)
- Postępowania upadłościowe i naprawcze
- Prawo Internetu i nowych technologii
- Ubezpieczenia gospodarcze/Kredyty bankowe
- Prawo pracy
- Dotacje UE
- Europejski Nakaz Zapłaty/Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń
- Prawo ochrony konkurencji i regulacje konsumenckie
- Ochrona danych osobowych
- Prawo energetyczne
- Audyt prawny

ZANIM ROZPOCZNIEMY WSPÓŁPRACĘ

Rozpoczęcie współpracy z Business Experts jako zespołem, czy też z wybranym doradcą indywidualni, poprzedzone jest niezbędną ilością spotkań i czasem koniecznym do ustalenia obszarów współpracy, zakresu działania, ale przede wszystkim precyzyjnego określenia problemów do rozwiązania z punktu widzenia Osób Zarządzających, Głównych Decydentów, Inwestorów lub Właścicieli Firmy /Organizacji.

Etap uzgodnień i wstępnych konsultacji nie generuje kosztów dla Klienta.

Dopiero po ww etapie oraz po doprecyzowaniu warunków współpracy rozpoczynamy działania. Wszystkie etapy ustaleń i przygotowań do podjęcia współpracy, warunki jak też cały okres współpracy są objęte tajemnicą biznesową i są realizowane na zasadach najlepszych praktyk i etyki. Udostępnianie informacji o współpracy z daną Organizacją/ Firmą ujawniane jest wyłącznie za zgodą Zleceniodawcy.

Certyfikaty

Moje umiejętności i kwalifikacje potwierdzone certyfikatami:

PRINCE2: Foundation Certificate in Project Management

Payroll Fundamentals

Systemy zarządzania jakością
i audyt wewnętrzny

PRINCE2: Practitioner Certificate in Project Management

Payroll, bookkeeping and computerized accounts

Zaświadczenie o ukończeniu studiów doktoranckich w zakresie Nauk o Zarządzaniu

MOR

Metody Statystyczne w procesie podejmowania decyzji

Dyplom - Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego

Publikacje

Przedstawiamy cykl publikacji pt. „Ścieżka rozwoju Coacha”, autorstwa Agnieszki Czarneckiej.

CZĘŚĆ 1

CZĘŚĆ 2

CZĘŚĆ 3

CZĘŚĆ 4

CZĘŚĆ 5

CZĘŚĆ 6

CZĘŚĆ 7

CZĘŚĆ 8

CZĘŚĆ 9

CZĘŚĆ 10

CZĘŚĆ 11

CZĘŚĆ 12

CZĘŚĆ 13

CZĘŚĆ 14

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z nami.